Membuat Proposal Usaha Dalam menjalankan sebuah usaha, kendala utama yang biasanya banyak dijumpai adalah ketersediaan modal. Dan salah satu solusi dalam mencari modal adalah dengan bekerjasama dengan pihak lain atau